Cànon a 3 flautes

Hem estat practicant el cànon a tres flautes a classe, ara us deixo amb el material que ha compartit el professor Luis Belmonte per poder treballar-ho individualment a casa.

Primer comenceu sols amb la partitura i després toqueu juntament amb el vídeo.


Los comentarios están cerrados.