El Diluvi – Alegria (Dia de la Pau 2019)

Cançó per al Dia de la Pau (2019)


Tinc una alegria sense fronteres,
una alegria plana, sense normes.
Tinc una alegria de camins oberts,
una alegria de color verd.

D'una esperança que no s'ha acabat,
d'una esperança...
Queda esperança quan vaig avançant,
queda esperança i...

No cal plorar,
són camins d'amor i llibertat.
No cal plorar,
són camins de lluita i llibertat.


Una alegria de camins per fer
una alegria salvatge i ardent.
Una alegria que crema com el foc,
una alegria de color groc.

D'una energia que no s'ha acabat,
d'una energia...
Queda energia quan vaig avançant,
queda energia i...

No cal plorar,
són camins d'amor i llibertat.
No cal plorar,
són camins de lluita i llibertat.

Serra que serra
Serra que serra el bon Sant Josep,
serra que serra, serra que serra.
Serra que serra el bon Sant Josep,
fent-li a Jesús un bressolet.

Serra que serra fusta de pi,
serra que serra, serra que serra.
Serra que serra fusta de pi,
fent-li a Jesús un violí.

Serra que serra fusta d'avet,
serra que serra, serra que serra.
Serra que serra fusta d'avet,
fent-li a Jesús un tamboret.