La melodia i els seus components


LA MELODIA
Per començar amb aquest tema mira aquest vídeo i t'adonaràs que la Melodia és l'element de la Música que juntament amb el ritme ens crida més l'atenció en una obra musical. En aquest vídeo del grup "b-vocal" podrem escoltar cada element de la música per separat i també el conjunt final.
Atenció....3....2.....1.....i comença Abans d'entrar em matèria  repassem els elements del llenguatge musical amb aquest Wix elaborat per la Mª Jesús Camino
En el nou tema que comencen treballarem un dels elements més importants del llenguatge musical que és la melodia que sorgeix de la combinació de l'altura i la durada.
Hi ha quatre aspectes que intervenen en la composició d'una melodia: escales , (distància entre les notes de l'escala)intervals, acords i compàs.
Si cliques sobre les paraules en color verd podras fer diferents activitats.
Ara et deixo abans de començar a treballar amb aquest simpàtic vídeo de dibuixos animats..... escolta bé la lletra.

Fem a ara aquests exercicis elaborats per l'Adelaida Ibañez amb l'eina EducaPlay

1. To o semitò Quines són les distàncies que hi ha entre les notes de l'escala?
2. Interval ascendent o descendent?
3. Intervals.Melòdics o harmònics?
4. Intervals.Conjunts o disjunts?


Quantifiquem i qualifiquem els intervals
Aprenem a comptar tons i semitons del
intervals


Els intervals

Com ja saps els intervals formen part important de la melodia, aquesta relació entre un so i un altre costrueix el contingut melòdic de la música.

Repassa amb aquest mapa conceptual,del bloc "Almudena lenguaje musical",les diferents classificacions intervàliques i fes després el test per saber si has assolit els continguts.Els intervals

Com ja saps els intervals formen part important de la melodia, aquesta relació entre un so i un altre costrueix el contingut melòdic de la música.

Repassa amb aquest mapa conceptual,del bloc "Almudena lenguaje musical",les diferents classificacions intervàliques i fes després el test per saber si has assolit els continguts.Intervals

Intervals are the names given to the distance in pitch between notes. Currently we are learning intervals, and this is a fantastic way to listen to revise them and listen to more examples at home. You can skip and learn the ABC notes and in Solfège in this piano keyboard: This is an online resource found in Philharmonia website.