Resum de l’EDAT MITJANA i el RENAIXEMENT. Activitats i Audicions

Acabem aquests dos períodes de la la Història de la Música i aquest és un  resum dels exercicis més importants.

Només es tracta de tenir clars els conceptes més elementals de cada període i , això si, saber identificar les audicions de cada època.

TEMA 1. EDAT MITJANA
1. Naixement i Evolució de la NOTACIÓ MUSICAL. Activitat de TEST
2. EDAT MITJANA, Conceptes bàsics. Activitat de COMPLETA
3. El CANT GREGORIÀ. Característiques. Activitat de COMPLETA
4. Música vocal a l'EDAT MITJANA. Activitat de RELACIONA
5. Música vocal a l'EDAT MITJANA. Test d' AUDICIONS

TEMA 2. RENAIXEMENT
1. El RENAIXEMENT. Activitat de COMPLETA.
2. MÚSICA PROFANA al RENAIXEMENT. Activitat de TEST (amb AUDICIONS)
3. El RENAIXEMENT. Conceptes generals. Activitat de TEST
4. Els INSTRUMENTS al RENAIXEMENT. Activitat de TEST (amb IMATGES I AUDICIONS)
5. El Renaixement musical. Audicions. LIM

EDAT MITJANA/RENAIXEMENT
1. Edat Mitjana o Renaixement? RELACIONA els conceptes
2. Edat Mitjana o Renaixement?Activitat de TEST (amb AUDICIONS)

SI EN VOLEU MÉS
1. El RENAIXEMENT. Un altre TEST (sense AUDICIONS)Los comentarios están cerrados.