Els intervals

Com ja saps els intervals formen part important de la melodia, aquesta relació entre un so i un altre costrueix el contingut melòdic de la música.

Repassa amb aquest mapa conceptual,del bloc "Almudena lenguaje musical",les diferents classificacions intervàliques i fes després el test per saber si has assolit els continguts.