MATERIAL MUSICAL PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Hola mestres! Comencem el mes de desembre amb una entrada sobre material per a atendre la diversitat dins de l'aula de música.
Esta compost per:
Un quadern plastificat on estan els conceptes de: pentagrama, clau de sol, les notes sol-mi-la (utilitzant el sistema Kodály) i, una fulla per a treballar els instruments (aquestos tenen la imatge i el nom en minúscula, sempre acompanyat amb l'article).

  • Ací vos deixe les imatges del material:.