Lliga Selvatge. Endevinalla 4

Aquesta setmana toca una melodia encriptada. 
Heu de respondre aquestes preguntes:
1. El títol de la melodia que s’amaga darrere d’aquestes lletres
2. A quina gran obra pertany aquesta melodia?
2. El nom del seu autor
3. Data de naixement 
4. Nacionalitat   
(pista: teniu el xilòfon de torretes per deduir-ho)
           

B  B  C  D  D  C  B  A  G  G  A  B  B  A  A

      

SIGNES DE REPETICIÓ

Per acabar amb els apunts de teoria musical del curs, he explicat els signes de repetició.

Els signes de repetició ens indiquen que hem de repetir un determinat fragment de compassos. Són:

a) Barra de repetició


b) Caselles de repetició

c) Da Capo (D.C)
Ací vos deixe un mapa conceptual dels signes de repetició fet per Paola Oliva.


ELS SIGNES DE PROLONGACIÓ

Els signes de prolongació del so són els que s'utilitzen per a allargar el so de determinades notes.

Existeixen tres tipus:

1. Lligadura: serveix per a allargar el so d'una nota a la següent, unint-les entre si i sumant els seus valors.

2. PuntetAugmenta la nota en la meitat de la seua durada. Se li pot posar als silencis.
3. Calderó: serveix per a allargar el so d'una nota de manera indefinida a gust de l'intèrpret o del director.


Ací teniu un esquema dels signes de repetició: