L’escala de Do ascendent i descendent amb la flauta