Lliga Selvatge. Endevinalla 4

Aquesta setmana toca una melodia encriptada. 
Heu de respondre aquestes preguntes:
1. El títol de la melodia que s’amaga darrere d’aquestes lletres
2. A quina gran obra pertany aquesta melodia?
2. El nom del seu autor
3. Data de naixement 
4. Nacionalitat   
(pista: teniu el xilòfon de torretes per deduir-ho)
           

B  B  C  D  D  C  B  A  G  G  A  B  B  A  A

      
Los comentarios están cerrados.