Torna "El noi de la mare". FLAUTA

El noi de la mare és una de les cançons que cada any toquem al Concert de Nadal, no només perquè és una cançó tradicional i molt nostra, sino també perquè el nivell tècnic de flauta que exigeix és a l'alçada dels alumnes que acaben de començar: 
    1. té una lectura fàcil
    2. treballem el compàs de 3/4
    3. el ritme (han d'aprendre a mesurar i comptar la blanca amb punt de la segona veu) 
    4. el fraseig i l'articulació (per mi és un aspecte bàsic a l'hora d'aconseguir un bon resultat musical)
Tot i que hi ha anys que la fem conjuntament amb el conjunt instrumental ORFF, enguany la farem amb la base mp3 que hi ha en el Wix. Com que la melodia es repeteix 3 vegades anirem combinant solistes i grup.

http://musicaade.wix.com/elnoidelamare
Los comentarios están cerrados.