Camina Maria

 
Camina Maria, camina i voràs
cantar els pollastres a prop del portal.
Camina Maria, camina i voràs
cantar els pollastres a prop del portal.

Si ens donen una coca
que no siga xicoteta,
que en som molts en la quadrilla
i eixirem a micoteta.

Camina Maria, camina i voràs
cantar els pollastres a prop del portal.
Camina Maria, camina i voràs
cantar els pollastres a prop del portal.

Doneu-me "l’asguilando"


Doneu-me "l'asguilando" si m l'heu de donar,
                              i en esta cistella me l'heu de posar.

                              Doneu-me "l'asguilando", senyora Maria,
                              una poca pansa i una llonganissa.

 Doneu-me "l'asguilando" si m l'heu de donar,
                              i en esta cistella me l'heu de posar.

                              Doneu-me "l'asguilando", senyora Maria,
                              una poca pansa i una llonganissa.