Els intervals. 2n ESO

Amb els alumnes de 2n ESO estem treballant Els Intervals. Per poder entendre els conceptes de to i semitò, les alteracions i les notes enharmòniques consultem "Distància entre las notes de la escala"  interessant Mapa Conceptual elaborat per MªJesús Camino i després "Los intervalos", per saber què és un interval i la seva classificació.

Posteriorment he elaborat els següents exercicis que ens permetran seguir treballant amb els conceptes apresos a partir dels mapes conceptuals.


Les NOTES en el PIANO Distància entre les notes. TO i SEMITÒ

Primer farem aquests exercicis. Tots ells són activitats de Mapa d'Educaplay:

1. To o semito? Quines són les distàncies que hi ha entre les notes de l'ESCALA.
2. Intervals. Ascendent o Descendent?
3. Intervals. Melòdic o Harmònic?
4. Intervals. Conjunt o Disjunt?

Aquest altre, és un exercici que ens anirà molt bé per treballar i repassar tots els tipus d'intervals. Ja sabeu: qualifiquem els intervals (de 2ª, 3ª..;Ascendent i Descendent; Melòdic i Harmònic; Conjunt i Disjunt; ) i els quantifiquem comptant tons i semitons.


lim2intervals

Aquest ja és l'últim exercici LIM per treballar els Intervals i aprendre a comptar tons i semitons.

lim-intervalstons-i-semitons1Los comentarios están cerrados.